Viktigt med stambyte men hur ofta ska det göras?

Det är viktigt att stammarna i en fastighet byts ut i tid. Därför är det också viktigt att ha en bra bild av stammarnas skick. För när det kommer till ett stambyte och hur ofta detta ska utföras har stammarnas skick en väldigt stor betydelse. Ibland behöver man byta en fastighets stammar akut, men detta beror ofta på negligerat underhåll. Om situationen blir akut beror det nämligen vanligtvis på att bostadsrättsföreningen eller hyresvärden har avvaktat alltför länge med att utföra en besiktning av stammarna.

När vi ändå diskuterar det här med stambyte och hur ofta det bör göras kan vi nämna en generell tumregel. Stammarna bör bytas med cirka 30-60 års intervall. Exakt hur ofta detta arbete bör göras beror på flera faktorer och du kan läsa mer om dessa nedan.

Tidpunkten för ett stambyte och hur ofta det bör göras beror på

Vi har ovan nämnt ett generellt tidsintervall för ett stambyte men hur ofta bör det då göras i din specifika fastighet, kanske du undrar? Och vilka faktorer har en betydelse för var i intervallet arbetet behöver utföras?

Bland annat dessa faktorer bestämmer hur ofta ett stambyte bör göras i fastigheten:

  • Fastighetens byggnationsår samt tidpunkten för senaste bytet av stammarna
  • Stammarnas tillverkningsmaterial
  • Belastningen på stammarna
  • Hur stammarna har dragits i fastigheten

Dessutom kan ytterligare faktorer påverka, såsom ekonomiska sådana. Men 30-60 år är alltså ett generellt spann att förhålla sig till.

Viktigt att inte vänta för länge med stambytet

Värt att notera är att man som bostadsrättsförening eller hyresvärd inte bör vänta alltför länge med att besluta om ett stambyte. Beslutet behöver nämligen förankras i föreningen eller fastighetsbolaget. Det kan också hända att vissa hyresgäster motsätter sig detta beslut och då skickas ärendet vidare till hyresnämndens bord. Även i en bostadsrätt kan processen bli väldigt komplicerad om vissa boende inte är överens om beslutet. Därmed kan arbetet dra ut på tiden.

Av denna anledning är det viktigt att förankra beslutet snarast möjligt. Därför bör ni göra en stambesiktning så snart ni misstänker att det kan vara dags att byta stammarna. Sedan är det viktigt att sätta bollen i rullning så fort som möjligt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *