Uppdragsgivare erbjuds skyndsam bemanning med arbetsterapeut

Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att ha tillgång till rätt kompetens för att möta patienternas och klienternas behov. Här spelar arbetsterapeuter en central roll. Men att snabbt kunna fylla vakanser är en stor utmaning för många uppdragsgivare inom sjukvården. Det är här som skyndsam bemanning med arbetsterapeut via ett bemanningsföretag kan bli aktuellt.

Ett effektivt sätt att lösa denna problematik är nämligen just genom att hyra in arbetsterapeuter via ett bemanningsföretag. Det finns trots allt flera sådana aktörer som specialiserar sig på förmedling av just kompetens inom denna yrkesgrupp. Fortsätt att läsa för att få reda på de många fördelarna med denna strategi!

4 skäl med att välja bemanning med arbetsterapeut via ett bemanningsföretag

Det kan finnas flera olika skäl till att man som uppdragsgivare väljer bemanning med arbetsterapeut via ett bemanningsföretag:

  • Snabb tillförsel av kompetens. Det kan handla om en långtidsfrånvaro, en plötslig ökning av arbetsbelastningen eller ett projekt som kräver specifik expertis. Orsaken till att en vakans har uppstått spelar faktiskt mindre roll här – det viktiga är att vakansen snabbt kan fyllas med rätt kompetens. Vakanser inom arbetsterapi kan nämligen ha en negativ inverkan på hela verksamheten och dess slutanvändare. En snabb lösning på problemet är inte heller bara önskvärd utan ofta nödvändig.
  • Kvalitetssäkrad kompetens. För att säkerställa kvaliteten på de arbetsterapeuter som förmedlas har bemanningsföretagen ofta rigorösa processer för kvalitetssäkring. Dessa ger uppdragsgivaren trygghet i att bemanning med en arbetsterapeut inte bara är skyndsam utan att personen ifråga också är kvalificerad och kompetent.
  • Administrativ effektivitet. Utöver den faktiska förmedlingen av arbetsterapeuter tar bemanningsföretag också hand om alla administrativa aspekter, såsom avtal och löneadministration. Därmed frigör de värdefull tid och resurser för uppdragsgivaren.
  • Kostnadseffektivitet. Bemanningsföretagen tar förstås ut en avgift för sina tjänster. Trots detta kan det ofta vara en kostnadseffektiv lösning i det långa loppet att ta in arbetsterapeuter på detta sätt. Den snabba tillförseln av rätt kompetens minskar till exempel risken för driftstörningar och möjlighet en smidig kontinuitet i verksamheten. Därmed kan den ha en direkt positiv inverkan på det ekonomiska resultatet.

Dessa är de främsta skälen till att många uppdragsgivare överväger denna möjlighet.