Så skiljer sig Brixo från traditionella långivare

Brixo är en långivare som på många olika sätt särskiljer sig från andra mer traditionella långivare som till exempel banker. Detta gör de genom att bland annat fokusera på digitala kontokrediter, innovativa kreditprodukter, omfattande kreditprövningar samt acceptera kunder med varierande kreditbakgrund,

Brixo vill förenkla marknaden

På dessa sätt skiljer sig denna aktör åt från traditionella långivare:

  • Digitala kontokrediter. Brixo fokuserar på att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige, vilket innebär att deras tjänster är 100% digitala och lättillgängliga för kunderna. Traditionella banker kan erbjuda en blandning av digitala och fysiska tjänster och kan ha mer komplexa ansökningsprocesser.
  • Innovativa kreditprodukter. Företaget strävar efter att försöka förbättra och förenkla marknaden för tjänster inom finansiering genom att erbjuda innovativa kreditprodukter som är anpassade för en bredare allmänhet. De erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor via sina varumärken Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans.
  • Kreditprövningar. De använder sig av traditionella kreditupplysningar samt information från andra externa källor, såsom PSD2 och Open Banking, för att fatta sina kreditbeslut. Detta skiljer sig från traditionella banker som kan vara mer beroende av traditionella kreditupplysningsmetoder.
  • Accepterar kunder med varierande kreditbakgrund. Företaget erbjuder även krediter till kunder som befinner sig i lite mer knepiga situationer och ibland svagare kredithistorik. Det kan till exempel handla om de med en historik av betalningsanmärkningar eller relativt svagt betyg hos kreditupplysningsföretag. Traditionella banker kan vara mer restriktiva när det gäller att bevilja krediter till kunder med mindre än perfekt kreditvärdighet.
  • Ansvarsfull kreditgivning. Företaget lägger stor vikt vid ansvarsfull kreditgivning och vänder sig endast till personer vilka bedöms ha en adekvat framtida inkomst för att kunna återbetala krediten. De använder en Kvar-att-leva-på-kalkyl (KALP) och nekar kunder som inte har en tillräcklig marginal kvar att leva på.
  • Kundnöjdhet. De samarbetar med Trustpilot för att mäta kundnöjdhet och har höga betyg från sina kunder, med ett snitt omkring 4,5 på en femgradig skala. Traditionella banker kan ha varierande nivåer av kundnöjdhet och kundupplevelser.
  • Avancerad IT-plattform. Långivaren har utvecklat en egen effektiv och IT-plattform som även är välstrukturerad och som hanterar bolagets kreditansökningar och låter kunderna administrera sina krediter online. Detta kan skilja sig från traditionella banker som kan ha äldre och mindre flexibla IT-system.