Välj bäst elbolag för att få…

Lågt pris, prisstabilitet eller grön el? Vad som är viktigast att titta på, i val av elbolag, är delvis personligt. Välj bäst elbolag för att nå…

…Kort uppsägningstid

Det vanligaste är att elbolag inte har någon bindningstid. Detta förutsatt att kunden har rörligt elpris. Väljs bundet pris är kunden ju bunden till detta under hela avtalstiden.

Det som däremot skiljer sig mellan bolagen är uppsägningstiden. Det kan exempelvis vara:

  • 0 dagar
  • 14 dagar
  • 2 månader

Är det viktigt? För de flesta är detta inte den viktigaste punkten att se på när elbolag och elavtal väljs. Men det kan ändå vara viktigt att veta att skillnader finns.

…enbart grön el

Med grön el menas att produktionen av el sker via förnyelsebar energi. Detta så som vattenkraft, vindkraft, solkraft m.m. Både företag och privatpersoner tar allt fler aktiva miljömässiga val och därmed finns även en stor efterfrågan på att kunna köpa el som klassas som grön. Välj bäst elbolag utifrån miljömärkning och produktion om det är miljöfrågan som väger tungt.

…rabatt i början

I kampen om kunderna erbjuder många elbolag välkomsterbjudanden. Det kan exempelvis vara att de bjuder på den fasta månadsavgiften under ett år eller att 5 öre ges rabatt på rörliga priset under någon månad.

Genom att beräkna värdet på dessa välkomsterbjudanden går det att spara en hel del pengar. Detta genom att utnyttja erbjudandet och därefter återigen byta elbolag. Det viktiga är att kontrollera att inte någon bindningstid finns eller avgifter tillkommer vid byte.

…lägst månadskostnad

De flesta ser på förväntad månadskostnad och väljer det elbolag som kan erbjuda lägst nivå. Välj bäst elbolag genom att jämföra prisnivåerna, vilket sker på följande sätt.

På elbolagens hemsidor finns uträknare där postnumret anges. Därefter anges boendeform (lägenhet, radhus eller villa) samt boendestorlek. Bolaget beräknar automatiskt den genomsnittliga elförbrukningen och presenterar olika priser. Detta utifrån om rörligt pris eller bundet avtal önskas.

Genom att göra samma test på flera olika elbolags hemsidor går det att beräkna vilket bolag som erbjuder lägst pris. Men som även nämns ovan finns det ytterligare punkter att ta hänsyn till.

Välj bäst elbolag – Snabba tips

Välj bäst elbolag genom att…

  1. Se på ditt behov – inte på vad andra betalar.
  2. Välj energikälla – grön el eller inte?
  3. Timmätning – Betala för de timmar du använder el i stället för ett genomsnittligt pris per månad.
  4. Fast kostnad – Med bindningstid vet du kilowattpriset under hela löptiden.