Så väljer du rätt företag inom bemanning med för sjuksköterskor

Efterfrågan på sjuksköterskor är fortfarande väldigt hög i Sverige. Det stora söktrycket på denna yrkeskategori och den omfattande konkurrensen om dessa yrkesmän och -kvinnor gör det allt svårare att hitta rätta kandidat. Många vårdgivare vänder sig därför till företag inom bemanning med sjuksköterskor i sitt “stall”. Och det finns många fördelar med att göra just detta – nedan belyser vi några av dem!

Aktörer inom bemanning med sjuksköterskor står redo att bemanna upp

Det blir allt vanligare att arbetsgivare vänder sig till aktörer inom bemanning med sjuksköterskor när det är dags att bemanna upp en vårdavdelning. Till exempel är en överväldigande majoritet av alla sjuksköterskor på Akademiska Sjukhusets akutvårdsavdelning inhyrda. I en nyhetsartikel som publicerades i Dagens Medicin i början av september beskrivs det att blott två av sjuksköterskorna har en fast anställning vid avdelningen. Övriga är alltså bemanningspersonal som har hyrts in för att klara av bemanningen.

Och det finns bemanningsföretag som står redo att möta det ökade behovet av kompetent vårdpersonal. Till exempel har företaget Agila som målsättning av vara ett självklart val för de vårdgivare som vänder sig till ett företag inom bemanning med sjuksköterskor att hyra ut. Detta alldeles oavsett om uppdragsgivaren ifråga är verksam inom den privata sektorn eller om det är en kommun eller region.

Fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag

Så vilka är då fördelarna med att anlita ett företag inom bemanning med sjuksköterskor att hyra ut, kanske du undrar? Till fördelarna med att göra detta hör bland annat:

  • Tillgänglighet.
    Många bemanningsföretag har sjuksköterskor och annan kompetent vårdpersonal att hyra ut i stora delar av Sverige och även utomlands. Det nära samarbetet med regioner, kommuner och privata vårdgivare gör bemanningsföretagen till en ovärderlig partner i bemanningsfrågan.
  • Flexibilitet.
    Du kan ofta välja att hyra in en sjuksköterska att arbeta i allt från några timmar till ett begränsat antal dagar eller under en längre tid än så. Även om du söker sjuksköterskor som ska kunna bemanna en vårdavdelning i flera månaders tid är ett bemanningsföretag ett bra alternativ. Dessa aktörer kan tillhandahålla kompetent och behörig personal för att antingen täcka upp vid tillfälliga vakanser eller för att fylla mer permanenta bemanningsbehov.
  • Kompetens.
    De sjuksköterskor som hyrs ut av bemanningsföretag har den kompetens, erfarenhet och behörighet som krävs. Det innebär att det alltid finns en pool av kompetenta vårdarbetare för dig som arbetsgivare att plocka från.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *