Möjliga nackdelar med kameraövervakning

Möjliga nackdelar med kameraövervakning

Den moderna tekniken är ofta att betrakta som något av ett tveeggat svärd. Det är förvisso sant att utveckling och ny teknisk utrustning ofta för med sig många fördelar för oss användare, men teknisk apparatur kan även användas för mindre positiva ändamål. Med det sagt är kameraövervakning ofta till vår fördel då den bland annat ökar tryggheten och säkerheten i såväl offentliga miljöer som på arbetsplatser runtom i landet.

Kameraövervakning kan med fördel även användas för att skydda bostäder likväl som kontor. Tack vare de sätt på vilka dessa säkerhetssystem gynnar sina ägare och användare har de också blivit väldigt populära på senare år. Likt andra uppfinningar finns det dock även vissa brister med säkerhetskameror. Här kommer vi att ta två några av dessa.

Integriteten kan kränkas av kameraövervakning

När det kommer till kameraövervakning uppstår alltid en fin balans mellan trygghet och integritet. Det finns flera historiska händelser man kan peka ut där säkerhetskameror har givit upphov till kontroverser, inte minst de som används på arbetsplatser. Anställda har blivit konstant övervakade utan sin vetskap och uppgett integritetskränkning som en anledning för företagen att upphöra med övervakningen.

Kritiker till kameraövervakning menar att säkerhetskameror kränker deras integritet när dessa placeras ut på kontor och i andra professionella miljöer, och de menar att det visar på ett bristande förtroende för de anställda när företag gör så. För varför skulle företagen annars övervaka sina anställda om de inte förutsätter att dessa ägnar sig åt oönskade aktiviteter?

Kameraövervakning kan vara kostsam

Det medför ingen större kostnad för ett företag att köpa in attrapper som liknar säkerhetskameror, men utrustning för verklig kameraövervakning kostar ofta tusentals eller tiotusentals kronor. Det faktiska priset har förstås att göra med antalet funktioner som krävs samt vilket övervakningssystem man väljer att investera i. Även att låta installera denna utrustning medför en kostnad för inköparen. Dessa kostnader menar dock många företag är att se som en investering i företagets verksamhet snarare än en ren utgift.

Slutledning

Vad ska man egentligen tro om det hela? Kameraövervakning kan förvisso vara till godo, men det är viktigt att man som företagare även är införstådd med dess potentiellt negativa konsekvenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *