Hur fungerar arvskifte – Exempel från jurist i Falun

Arvskifte är sista steget i arbetet med att ta hand om ett dödsbo. Allt som finns i bouppteckningen fördelas på arvingarna. Det kan vara en enkel process – eller ytterst komplicerad.

Genom att ta ett exempel från en jurist i Falun visas hur processen går till.

Arvskifte – via Dalajuristen i Falun

Dalajuristen är en av de jurister i Falun som arbetar med arvskifte. De förklarar även tydligt hur detta går till och varför en jurist bör anlitas. Följande information är en kortare sammanfattning av den längre artikel som finns på deras hemsida.

Först och främst skapas en bouppteckning över den avlidnes tillgångar. Detta är en relativt lång process och beräknas ta mellan en och tre månader. I teorin kan arvskifte ske direkt efter att bouppteckningen är klar men i realitet finns några steg kvar. Arvskifte innebär ju att arvet delas upp mellan arvingarna. Men det krävs då att det enbart är pengar som enkelt kan överföras. Men så är det sällan.

Ett exempel är om det som finns bostäder i bouppteckningen som inte direkt kan delas upp. I detta läge måste bostaden säljas, alternativt att arvingarna kommer överens hur ägandedelarna ska fördelas, innan arvskifte kan genomföras. Är det en lättsåld lägenhet i centrala Stockholm eller svårsåld skogsegendom? Vad som ska säljas avgör även hur lång tid som arvskiftet tar.

Ännu krångligare blir det om det finns företag i dödsboet som antingen behöver avvecklas eller säljas. Oavsett handlar det om en längre process och svårare värdering.

Vid olika åsikter om fördelningen?

Det är relativt vanligt att arvingarna inte kommer överens om hur bohaget ska fördelas. Grunden är att lösa problemet med den jurist som har hand om arvskiftet. Hittas ingen lösningen kan parterna välja att gå till tingsrätten och be om att få en skiftesman. En person som alltså har god insikt i hur arvskifte ska ske utifrån gällande lagar.

Denna person ska i ett första läge försöka hitta en lösning mellan parterna. Men personen har även den juridiska rätten att skifta boendet med tvång. Med andra ord ta beslutet om hur skiftet ska ske och se till att det genomförs. Detta helt utifrån de lagar som reglerar arvskifte och arv.

Bör jurist anlitas?

  • Ja

För att allt ska bli juridiskt korrekt bör jurist anlitas. Det är många lagar som ska följas och dokument som ska skrivas på vid arv efter ett dödsfall.

  • Nej

Det finns inget lagligt krav. Är det en mycket enkel bouppteckning och följande arvskifte kan det ske på egen hand. Men det är ytterst få som väljer denna väg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *