Engagerar omnikanalkunder med storytelling

Storytelling är en viktig ingrediens för att på allvar kunna engagera omnikanalkunder. Detta är någonting som företaget rimarketing.se är väl medvetna om. Anledningen till att det är viktigt att bemästra den ädla konsten av storytelling är att den verkligen fungerar. Genom mänsklighetens historia har nämligen berättelsen använts som ett sätt att begära uppmärksamhet och delge information. Via berättelser kan vi ofta väcka en önskvärd reaktion, inte sällan en känslomässig sådan. När det gäller val av leverantörer såväl som vid andra köp, är det sällan endast en fråga om pris. Det är en uppsjö variabler som bidrar till varför man väljer en viss tillverkare. Detta är sådant https://www.rimarketing.se/ jobbar med.

I takt med att det blir allt viktigare att nå ut till omnikanalkunder har behovet av personliga shoppingupplevelser som är samstämmiga med företagets varumärke har intresset för storytelling vuxit sig starkt. För som de flesta marknadsförare känner till kan det vara en stor utmaning att engagera just denna typ av kund.

Men Reynolds International Marketing har tagit sig an denna uppgift genom att implementera strategier som involverar storytelling. Genom att göra detta kan företaget engagera omnikanalkunder och nå resultat å sina kunders vägnar. Detta istället för att rädas denna nya utmaning inom e-handeln.

Därför använder Reynolds International Marketing sig av storytelling

En bra berättelse kan göra underverk för ett budskap. Det finns flera fördelar för företag att använda sig av storytelling i sin marknadsföring:

  • Ett företag kan med hjälp av storytelling förmedla sitt budskap på ett nytt och spännande sätt som kunderna kan förstå och ta till sig.
  • Företaget kan på detta sätt marknadsföra sig på ett mer naturligt sätt genom att kommunicera lite utanför de traditionella ramarna.
  • Storytelling är ett naturligt sätt att kommunicera och kan därför medföra ett ökat engagemang från målgruppen.
  • Så länge som berättelsen är bra kan den påverka läsarna och även öka kundlojaliteten.
  • Bra storytelling gör att kunderna knyter an till företaget och dess varumärke samt produkter och/eller tjänster.

Mot bakgrund av detta är det förståeligt och fullt logiskt att Reynolds International Marketing har valt att använda sig av storytelling som en del i sin strategi. Om du själv är intresserad av att skapa ett ökat engagemang bland ditt företags omnikanalkunder med hjälp av storytelling rekommenderar vi dig starkt att besöka företagets hemsida för att läsa mer om detta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *