En interim HR kan stärka upp bemanningen

Det blir allt vanligare bland företag runt om i världen att man använder sig av interimschefer. Detta görs av olika anledningar men såväl företag som medarbetare kan gynnas av denna trend. Medarbetarna får nämligen sitt ökade behov av flexibilitet tillgodosett samtidigt som företagen får tillgång till ett agilt och effektivt sätt att bemanna arbetsplatsen. Interim HR är en av de befattningar som kan användas för att tillgodose bemanningsbehovet. Här förklarar vi varför det kan vara en bra idé att välja denna lösning.

Därför är en interim HR ibland det bästa valet

Det kan finnas en rad olika anledningar till att man som företag väljer att tillsätta en interim HR-chef. Några exempel på sådana orsaker kan vara:

  • Säsongsbetonad verksamhet. Om ditt företag bedriver en säsongsbetonad verksamhet varierar sannolikt behovet av personal utifrån de olika säsongerna. Då kanske det inte är fullt logiskt att ha en kraftigt bemannad HR-avdelning på plats året runt. Ett typexempel på en bransch där det kan vara särskilt aktuellt med en interim HR är turismnäringen. Men det kan även röra sig om andra sorters verksamheter där behovet av arbetskraft plötsligt kan öka kraftigt och att man därför behöver rusta upp HR-avdelningen.
  • Ditt företag kanske har en tillfällig brist på kompetens eller har tagit sig an ett projekt som kräver spetskompetens under en begränsad tidsperiod? Om projektet ifråga ska bedrivas under en kortare period är det inte alltid försvarbart att satsa på långsiktiga anställningar. Det kan framför allt vara värt att ta hjälp av en Brightmill interim HR för att bygga upp effektiva system och processer som övriga delar av HR-teamet sedan kan dra nytta av.
  • Företaget växer i storlek. En annan vanlig anledning till att ett behov av interimschefer uppstår är att företaget skalas upp kraftigt och därmed växer mycket i storlek. Om ditt företag står inför en massiv tillväxt kan du behöva extra interim HR-chefer eller använda dig av konsulter som hjälper till att fylla de luckor i bemanningen som uppstår till följd av expansionen.

Det finns dock även ytterligare situationer då detta behov kan uppstå, till exempel om företaget ifråga ska ge sig in i en ny bransch eller av annan anledning behöver stärka upp HR-funktionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *